TIKLAYIN
TIKLAYIN.

 

Mont Pelerin Cemiyeti, adını İsviçre’nin Cenevre Gölü yöresinde, Vevey’in kuzeyinde ve Montreux’ye çok yakın küçük bir dağ kasabasından alır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Orta ve Doğu Avrupa’da birçok sosyalist devletin oluşmasıyla birlikte “Batı medeniyetinin bir çok değerlerinin risk altına girdiği” savını güden çoğunlukla iktisatçıların oluşturduğu 36 kişilik bir grup bu kasabada toplanıp 10 Nisan 1947’de cemiyeti kurmuşlardır.

Kuruluş Bildirgesinin daha ilk maddesinin ilk satırında “Medeniyetin temel değerleri tehlikededir. Hukuk ve adalet dünya üzerinden silinmiş, haysiyetin temel ilkeleri ve insan hakları kaybolmuştur” diyerek sosyalizme karşı kin ve nefretini alenen ilan eden cemiyet, “özel mülkiyete ve rekabet pazarına inanan, devletin egemenliğine ve sosyalist gelişime karşı, azınlıkların ayrıcalıklarını savunan, dinsel inancı yaymayı ve düşünce ve ifade özgürlüklerini savunan insanları bir araya getirmek ve birbiriyle bağlantılandırmak için yeryüzünde hazırlık niteliğinde bir tarama yaparak onlarla çalışmalar yürütmek” kararı almıştır.

Önceleri liberal bir Ortodoks yapılanma içine giren cemiyet, zamanla, anglo-sakson değerlerin ve küresel egemenliğinin planlama merkezi durumuna gelmiştir. Bu çalışmalarını dünyanın çeşitli ülkelerinde yaptığı 60’dan fazla toplantı ile sürdürmüştür.

Avrupa Birliği yapısını bile "sosyalist örgütlenme" biçimi bulan bu tehlikeli cemiyet, aralarında CFR, Bilderberg ve Trilateral Komisyon gibi dünyayı yöneten örgütlerin yönlendirici durumundadır. Kurdukları ya da destekledikleri birçok örgütlenme ile, Türkiye'deki birçok Sivil Toplum Kuruluşu'nu (STK) ele geçirmiş, Üniversitelerde etkinleşmiştir.

"Küresel sermayenin beyni" Mont Pelerin Cemiyeti'nin öyküsü bize kanıtlamaktadır ki, küresel sermayenin merkezileşmiş yoğun saldırıları karşısında "refleks", "tavır" ve "karşı çıkış" düzleminde tıkanıp kalmamak, "güçlü bir cepheye ivmelen"mek ve "karşı eylemi boyutlandır"mak, ancak ve ancak saldıranın antitezini oluşturmaktan geçer. "Küresel sermaye"ye karşı, küresel sermaye karşıtı, anti-kapitalist bir tutumla eyleme koyulmak gerekir.

Talat Turhan ve Mehmet Eymen'in birlikte kaleme aldıkları tümüyle belgesel bu yapıtın ayrıntılı bilgilerine erişmek için buraya tıklayınız.© 2005 Talat Turhan & Mehmet Eymen
İletişim : montpelerin@turkiye.net

TIKLAYIN

TIKLAYIN